'Blijf in contact met elkaar bij annulering orders'

10-04-2020    10:23   |    Goedemorgen

Momenteel worden in de sierteeltwereld veel orders gecanceld. In de hele wereld worden maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Daardoor zijn consumenten minder op straat of verbieden overheden soms zelfs de verkoop van bloemen en planten. Dat betekent dat er wereldwijd in onze afzetketen ernstig schade wordt geleden, want sierteeltproducten zijn wel gemaakt, maar worden niet verkocht.

In de directe handel is vaak sprake van lange termijn leveringscontracten, waarbij het product volledig is afgestemd op de wensen van de (eind-)klant. Dergelijke contracten zijn niet vrijblijvend: een kweker heeft leveringsplicht, een koper heeft afnameplicht. Het is niet verwonderlijk dat de exporteur, vanuit zijn bedrijfsbelang, hier onderuit probeert te komen door zich te beroepen op overmacht.

Stel dat het beroep op overmacht slaagt: zijn dan alle kosten voor de kweker? Meestal heeft de kweker al een heel deel voorfinanciering gedaan door het opkweken van de planten, tot en met de aanschaf van een bedrukte kweekpot met de naam van de eindklant erop. De kweker, die weet dat hij de producten niet meer kan afzetten door het wereldwijd wegvallen van de vraag, krijgt dan alle kosten voor zijn rekening.

Stel dat het beroep op overmacht niet slaagt: zijn alle kosten dan voor de exporteur? Meestal hebben exporteurs een wekenlange, soms maandenlange, kredietverstrekking uitstaan bij hun klanten. De exporteur, die óók weet dat hij de producten niet meer kan afzetten door het wereldwijd wegvallen van de vraag, krijgt in dit geval de kosten voor zijn rekening.

Bedenk samen een voorstel
Het is belangrijk om te beseffen dat indien één van de partijen of beide partijen overwegen om naar de rechter te stappen, een rechter de situatie beoordeelt naar hetgeen partijen met elkaar hebben afgesproken en wat de bedoeling is geweest van partijen. Daarbij neemt een rechter uiteraard ook in ogenschouw wat redelijk en billijk is. Hij vraagt zich dan af wat voor beide partijen samen de beste oplossing is. Als, in het bovenstaande geval, de kweker en de exporteur voor de rechter staan, is de kans groot dat de rechter hen vraagt om even samen de gang op te gaan en terug te komen met een (door beiden geaccepteerd) voorstel over verdeling van de schade. Maar ook zonder tussenkomst van een rechter is dit de beste manier.

Loopgravenoorlog
Probeer te voorkomen dat je in een loopgravenoorlog belandt. Bij de start van een conflict is het belangrijk dat beide partijen hun rechten veiligstellen. Dus de exporteur beroept zich op overmacht en de kweker wijst dit af. Beiden schrikken even van de reactie van de tegenpartij. Dit kun je eindeloos volhouden: "Nee, ik wil niet afnemen" en "Ja, jij moet wel afnemen", ondersteund door argumenten van beide kanten. Als geen van beiden een stapje wil doen in de richting van de andere partij, graaf je je beiden in, in je eigen loopgraaf. En uiteindelijk heb je alleen maar verliezers. De ene partij moet betalen en gaat failliet, of wil nooit meer zakendoen met de andere partij. De andere partij is blij dat het financieel goed afgelopen is en dat zijn bedrijf nog bestaat, maar is teleurgesteld over het feit dat een jarenlange handelsrelatie op deze manier beëindigd werd.

Advies
"Bij de afdeling Order- en risicoadvies (ORA) zien we momenteel de loopgravenoorlogen ontstaan. We adviseren u enerzijds begrip te vragen aan de andere partij en anderzijds ook begrip te hebben voor die andere partij. Als sierteeltsector zullen we de crisis samen het hoofd moeten bieden. Als u hulp nodig heeft in de vorm van bemiddeling, kunt u contact opnemen met de afdeling ORA, via het Klant Contact Center (mail klantenservice@royalfloraholland.com, of bel 088 789 89 89)", aldus Royal FloraHolland.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Soepie?

De soepen van Kromkommer zijn jarig en dat vieren wij graag met hen mee. Inmiddels 6 jaar geleden zagen de...