Bollen- en plantentelers plaatsen vochtsensoren

20-02-2018    10:21   |    Goedemorgen

In de bollenstreek zijn bollen- en vaste plantentelers gestart met het project BOB (BewustOrganischBemesten). Op de meeste percelen zijn inmiddels al diverse organische meststoffen opgebracht. Daarnaast is begin februari 2018 op alle percelen een bodemvochtsensor geplaatst.

Met behulp van de sensoren willen de telers de vochttoestand en de (fosfaat)uitspoeling in kaart brengen. De hoeveelheid vocht die de bodem kan bevatten, verschilt per perceel. Het is onder meer afhankelijk van de grondsoort en het organische stofgehalte. De geplaatste sensoren van RMA meten de hoeveelheid bodemvocht op zes verschillende dieptes in de bodem. Op het perceel staat ook een weerpaal die de actuele gegevens van de bodemtemperatuur en neerslag meet.

Dankzij de metingen kunnen telers de maximale hoeveelheid bodemvocht aflezen. Het vaststellen van de ondergrens vraagt meer kennis en inzicht. De ondergrens bepaalt wanneer het gewas vochttekort krijgt en dus het moment waarop de watergift moet plaatsvinden. De adviseurs van Delphy stemmen hun advies af op deze metingen. Door te meten op verschillende dieptes kan er vastgesteld worden of er sprake is van een opgaande of neergaande waterstroom (capillaire opstijging). Bij een neergaande waterstroom zullen nutriënten (zoals fosfaat) naar de bodem uitspoelen.

De metingen van de bodemvochtsensoren en de weerpalen gaan via LoRa van KPN naar een centrale databank. Speciale software zet de gegevens om in een gebruikersvriendelijke grafieken en diagrammen die de telers binnen krijgen op hun computers of smartphone.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws