AH stelt eisen agf bij

02-12-2019    11:03   |    Groenten&Fruit / AgriHolland

Supermarktketen Albert Heijn zal na 2019 geen bovenwettelijk verbod gaan hanteren op de 27 meest kritische werkzame stoffen in gewasbeschermingsmiddelen binnen de teelten van aardappelen, groenten en fruit.

Dat stellen diverse toeleveranciers van Albert Heijn en ook het supermarktbedrijf zelf bevestigt dat, meldt Groenten & Fruit. In 2016 kondigde Albert Heijn in een samenwerking met Natuur & Milieu aan de teelten van aardappelen en groenten en fruit te wilden verduurzamen en er naar te streven om 27 stoffen die het meest schadelijk zijn voor dier en milieu in een periode van 3 jaar uit te faseren.

Sinds 2016 zijn in nauwe samenwerking met de telers praktijkproeven uitgevoerd om te kijken wat er mogelijk was om tot verduurzaming te komen. Voor sommige van de 27 stoffen is de toelating inmiddels ingetrokken, en soms blijkt met gebruik van schadedrempels en goed monitoren de teelt ook zonder de betreffende stoffen te kunnen. Voor een aantal teelten blijkt het echter nauwelijks mogelijk om zonder middelen van de lijst te telen. Zo blijkt in prei de tripsbestrijding een serieus knelpunt en in broccoli is de koolmot erg lastig te bestrijden.

Uit de teeltproeven kwam ook naar voren dat in een aantal gevallen een alternatief spuitschema, waarbij er vaker wordt gespoten met minder schadelijke middelen, de belasting van het milieu hoger is dan bij een enkele bespuiting met 1 van de 27 kritische stoffen. Het resultaat van de teeltproeven was voor Albert Heijn en Natuur & Milieu aanleiding om begin 2019 een nieuwe verduurzamingsstrategie op te stellen waarbij er breder wordt gekeken naar de milieubelasting van teelten.

(Foto: AH)


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws