95% middelen in water afbreken in twee dagen tijd

17-01-2022    08:22   |    Glastuinbouwwaterproof.nl

Een vermifilter is in staat om op natuurlijke wijze gewasbeschermingsmiddelen uit waterstromen te verwijderen. Hierdoor kunnen afvalstromen worden beperkt, maar kan ook worden toegewerkt naar een weerbare teelt. Door te werken zonder desinfectantia wordt het gezond microbieel leven in het water in stand gehouden of gestimuleerd.

Dit draagt bij aan een weerbaardere teelt. En dat leidt vervolgens weer tot een reductie van de behoefte om met chemische middelen in te grijpen bij de bestrijding van ziekten en plagen. Dat concludeert Royal Brinkman in de eindrapportage van het project ‘Vermifiltratie om gewasbeschermingsmiddelen in de tuinbouw af te breken’ (Vegeta). Dit project ging in januari 2020 van start en is recentelijk afgerond. Doel was het aantonen van de haalbaarheid en werkzaamheid van een biologisch vermifilter. Het resultaat is een biologisch filter op basis van bodemverrijking door wormen.

Vervolgens zijn er proeven gedaan, waar waterstromen met gewasbeschermingsmiddelen over het filter werden gerecirculeerd. Vervolgens zijn er voortdurend water- en bodemsamples genomen om de mogelijke afbraak van middelen door een biologisch filter en de impact van de bodemverrijking door wormen te meten. De proeven hebben aangetoond dat het mogelijk is om binnen twee dagen meer dan 95% van gewasbeschermingsmiddelen in waterstromen af te breken. Ook hebben de wormen een positief effect op de afbraak.

Lees hier verder


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws