9 mln euro voor verduurzamen tuinbouw

13-07-2021    10:34   |    Goedemorgen

Boeren en telers met plannen om de bedrijfsvoering te verduurzamen, kunnen vanaf vandaag een aanvraag doen voor het Investeringsfonds Duurzame Landbouw (IDL) bij het Nationaal Groenfonds. Het gaat om een pilot gefinancierd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) met een fondsvermogen van 9 miljoen euro. Zo’n 35 agrarische bedrijven kunnen dit jaar een beroep doen op het IDL.

Adviseurs Roelof Balk en Melvin Könings van Lysias Advies hebben de totstandkoming van het Investeringsfonds Duurzame Landbouw begeleid. Voor het ministerie van LNV en het Nationaal Groenfonds gaven zij het fonds zorgvuldig vorm “op een manier die ook qua staatssteun 100 procent geoorloofd is”.

Agrarische bedrijven die willen investeren in verduurzaming krijgen die plannen vaak niet gefinancierd vanwege het onzekere rendement van de investeringen op korte en lange termijn. Het Investeringsfonds biedt deze ondernemers extra financiering om de transitie naar duurzame landbouw voor elkaar te krijgen.

Het Nationaal Groenfonds zorgt dat het fonds gaat werken en doet zo ervaring op met deze nieuwe aanpak die inspeelt op duurzame initiatieven vanuit de sector zelf. “Wij financieren projecten die bijdragen aan de kwaliteit van onze groene leefomgeving in de breedste zin van het woord. Het IDL helpt ons de boeren en tuinders financieel nog eens extra te ondersteunen bij hun stappen naar verduurzaming”, zegt Jean Paul Schaaij, directeur van het Nationaal Groenfonds.

Omschakel-leningen tegen rente van 1 procent
Projectleider Roelof Balk is trots op het resultaat en heeft positieve verwachtingen over het vervolg: “De transitie van de landbouwsector is belangrijk en ligt zeer gevoelig. Pak je het verkeerd aan, dan staan de trekkers op het Malieveld; dat hebben we regelmatig gezien.” Het IDL ofwel ‘omschakelfonds’ stelt de boer zélf centraal, stelt Balk. “De boer bepaalt zelf op welke manier hij wil overstappen op duurzame bedrijfsvoering. Meer dan 80 procent van de boeren denkt na over verduurzaming, maar loopt dan tegen belemmeringen aan die tot nu toe niet werden opgelost. Straks staat het fonds de boer langjarig financieel terzijde, met omschakel-leningen tegen een lage rente van 1 procent en met lange aflossingsvrije periodes.” Balk en Könings hebben het fonds zorgvuldig vormgegeven voor het ministerie van LNV en het Nationaal Groenfonds, “op een manier die ook qua staatssteun 100 procent geoorloofd is”.

Stikstofreductie
Balk: “Alle banken werken mee, en de agrarisch adviseurs zijn nauw betrokken. Voor de provincies bereiden we een communicatietraject voor op werkvloerniveau, want in de regio moet het gebeuren. Zo heeft Lysias Advies voor deze opdracht al zijn kennis en ervaring gemobiliseerd; van expertise op duurzame landbouw, de stikstofaanpak, gebiedsprocessen, revolverende fondsen, staatssteun tot aan governance en publiek-private financiering.” Voor de adviseurs van Lysias Advies is het ‘een project dat ertoe doet’. “We verwachten veel aanvragen, zodat het volgend kabinet ook resultaten kan boeken als het gaat om stikstofreductie. Een mijlpaal, dit Investeringsfonds.”


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Kwaliteit als uitgangspunt

ACTUEEL HORTI THEMA - Koppert Nederland blijft zoeken naar nieuwe oplossingen of het verbeteren van huidige...

Morgen: Royal Brinkman

ACTUEEL HORTI THEMA - Thomas Kern, Senior Productmanager gewasbescherming & desinfectie bij Royal Brinkman, is...

Blog: A Perfect Storm 23-09-2021    10:24
Duurzame verpakking houdt bloemen vers 23-09-2021    10:19
Aftrap tulpenseizoen weer op de Dam 23-09-2021    10:16
Hortensia in fotoshoot VROUW 23-09-2021    10:10
Vervolg Cymbidium-campagne 23-09-2021    10:07
Nieuwe directeur voor Gebroeders Alkemade 23-09-2021    10:03
Elektrisch rijden in stroomversnelling 23-09-2021    10:00
Chrysanthemum Valley 23-09-2021    09:55
Vier KVBC awards voor Living Creations 23-09-2021    09:48
Goedemorgen Tech: iPhone 13 23-09-2021    09:43
  Ga naar het nieuwsarchief