1,5 miljoen voor onderwijs in Het Nieuwe Telen

15-05-2019    11:01   |    Goedemorgen

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) stelt een subsidie van 1,5 miljoen euro beschikbaar voor een onderzoeksproject om kennis over Het Nieuwe Telen te delen en te implementeren in de tuinbouw. Het is aan het hoger agrarisch onderwijs om een plan in te dienen.

Het NWO wil graag dat de HAO-instellingen (Hoger Agrarisch Onderwijs) gezamenlijk een onderzoeksvoorstel indienen, om zoveel mogelijk studenten en telers te bereiken. De vier bedoelde HAO-instellingen zijn: Aeres Hogeschool, Hogeschool Van Hall Larenstein, Inholland en HAS Hogeschool. Daarmee wil NWO dat het project een bijdrage levert aan het groene onderwijs. Zowel de huidige als toekomstige telers moeten de (nieuwe) kennis over Het Nieuwe Telen kunnen toepassen in hun bedrijf. 

Klimaatopgave
Het is belangrijk dat het onderzoeksproject aansluit bij het programma Kas als Energiebron, zodat de actuele ontwikkelingen uit het onderzoek optimaal benut kunnen worden. Bovendien draagt het bij aan de doelen van het Tuinbouwakkoord. Er wordt van Kas als Energiebron namelijk een extra opgave van 1 Megatron CO2-reductie gevraagd vanuit de klimaatopgave. Het Nieuwe Telen is één van de belangrijke ontwikkelingen op kennisgebied dat energiebesparing combineert met behoud en versterking van de productie, kwaliteit en gewasgezondheid.

Nieuwe generatie
Van telers vraagt deze nieuwe strategie een andere manier van denken en werken. Acceptatie van deze nieuwe werkwijze is daarom een punt van aandacht voor zowel de bestaande ondernemers als de nieuwe generatie, stelt het NWO. Daarom moet de ingediende onderzoeksopdracht voldoen aan drie deelopdrachten: kennisoverdracht over HNT via (mbo en hbo) onderwijs, acceptatie creëren voor HNT bij de telers, en concrete stappenplannen voor de transitie naar HNT ontwikkelen en toepassen. 

Indienen
Het indienden kan tot dinsdag 28 mei. Er zal één aanvraag worden gehonoreerd met het bedrag van 1,5 miljoen euro.
Meer informatie over de call is te lezen in de publicatie in de Staatscourant


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws