Actief ontvochtigen, veel schermen en geen minimumbuis

31-07-2020    09:22   |    Glastuinbouw Nederland

In teeltseizoen 2018-2019 is bij Delphy Improvement Centre een belichte tomatenteelt gedemonstreerd met de doelstelling om middels het toepassen van actieve ontvochtiging de verwarming van de kas zoveel mogelijk in te vullen met de warmtepomp.

Aangenomen dat de gebruikte elektriciteit voor de warmtepomp, maar vooral voor de belichting, van een duurzame bron afkomstig is, wordt de teelt daarmee vrijwel klimaatneutraal. Gezien de afzetmarkt, die een dergelijke teeltwijze waardeert, is deze aanpak ook rendabel. Kernpunten om dit te realiseren zijn: intensief schermen, niet inzetten van een minimumbuis, het sturen van de verdamping en het terugwinnen van latente warmte.

De teelt startte op 11 augustus 2018 met het ras Merlice geënt op Maxifort. Naast de bovengenoemde kernpunten is LED-belichting onderdeel van dit toekomstgerichte klimaatneutrale plaatje. De kas was uitgerust met een hybride belichtingssysteem dat bestond uit 115 μmol/m2/s SON-t; 52 μmol/m2/s top LED en 60 μmol/m2/s tussen LED. Een belangrijke focus hierbij was een egale temperatuurgradiënt over de hoogte van het gewas. Diverse sensoren waren ingezet om dit te monitoren.

Voldoende luchtbeweging creëren
Uiteindelijk is over de gehele teelt 67% van de totale warmtevraag van 32.3 m3/m2 ingevuld met de warmtepomp. Van deze warmtevraag was ongeveer 2/3 van de warmte nodig voor het realiseren van de gewenste kastemperatuur en 1/3 was nodig om de ontvochtigde lucht terug te verwarmen naar de kastemperatuur of net iets daarboven. De invulling van de warmtevraag met de warmtepomp voldeed daarmee niet aan de vooraf gestelde doelstelling van 80-90%. Belangrijkste reden hiervoor was het ontstaan van bladranden in de winter.

Lees hier verder


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Toffe timelapse Combilo

Groente- en fruitspecialist Combilo heeft op Instagram een toffe timelapse gezet, waarbij je een kijkje krijgt...