Klimaatakkoord glastuinbouw

10-07-2018    15:57   |    Goedemorgen

De woensdag gepresenteerde hoofdlijnen van het Klimaatakkoord bevestigen de gekozen richting in de energieverduurzamingsaanpak van de glastuinbouwsector. In 2030 moet de uitstoot van broeikasgassen in Nederland zijn gehalveerd. "Uitdagend, maar zeker realistisch", noemt Sjaak van der Tak, voorzitter LTO Glaskracht Nederland, de hoofdlijnen.

De uitdagingen voor de glastuinbouw liggen op verschillende terreinen: 

1. een uitbreiding van zeventien naar vijftig aardwarmtebronnen

2. de aanleg van warmtenetten voor rest- en aardwarmte

3. voldoende externe CO2

4. jaarlijkse nieuwbouw van 300 hectare energiezuinige kassen

5. een gestructureerde gebiedsaanpak in alle glastuinbouwregio’s

6. een koplopersaanpak voor innovators en intensivering van het programma Kas als Energiebron.


Hiermee streeft de glastuinbouwsector naar een extra CO2-reductie van 1,8 Mton. Ten op zichte van de huidige CO2-uitstoot levert dit een totale reductie van 3,4 Mton op. Deze uitdagingen liggen in lijn met de door ons ingediende en vergaande voorstellen om een bijdrage te leveren aan de klimaatdoelstellingen, die eerder met de leden zijn vastgesteld in het visiedocument  Klimaatneutrale Glastuinbouw 2040.

"Onze huidige energievoorziening vraagt om ingrijpende wijzigingen, maar de glastuinbouwondernemers zijn zich daar al lange tijd van bewust. Ondernemers in de glastuinbouw zijn en blijven koplopers. In alle tuinbouwregio’s zijn ondernemers samen met warmtecoöperaties, gemeenten en provincies bezig de klimaatdoelstellingen te vertalen naar hun bedrijfsvoering. Om deze gedreven houding van de glastuinbouw verder vooruit te krijgen, is het behoud van de huidige stimuleringskaders én gerichte inzet en ondersteuning van de rijksoverheid voor warmtenetten en CO2-afvang noodzakelijk. Ook zijn de aanpassing van regelgeving en tariefstructuren voor energievoorziening dringend nodig", aldus Van der Tak. 
Na de zomer wordt het klimaatakkoord op basis van de hoofdlijnen verder uitgewerkt. De echte en stevige onderhandelingen over financiën, fiscaliteit en de uitvoering moeten dus nog plaatsvinden. Voor ons zijn dé hete hangijzers in deze discussie de financierbaarheid, de tarieven en de energiebelasting. LTO Glaskracht gaat net als bij huishoudens voor volledige compensatie van de opgelegde kosten. "Als Den Haag mee gaat in onze uitgangspunten, is de glastuinbouwsector in 2040 vrij van fossiel", meent Van der Tak.

In het kader van het Klimaatakkoord is een expert- en stuurgroep actief, met ondernemers en stakeholders, om de plannen voor het Klimaatakkoord voor te bereiden. Dit proces wordt inhoudelijk en organisatorisch ondersteund vanuit Kas als Energiebron (samenwerking ministerie LNV en LTO Glaskracht Nederland). Verder wordt na de vaststelling van het Klimaatakkoord een transitiecollege Kas als Energiebron ingericht om de sectoraanpak aan te sturen.


Reacties (1)

hans at 11.07.2018

Met het realiseren van de plannen is de volgorde van groot belang. je zal eerst voldoende externe Co2 bronnen moeten hebben voor dat je een uitbreiding van aardwarmte projecten kan realiseren. [er is nu al een ernstig tekort aan externe Co2 bronnen wat met name de afnemers van aardwarmte mega veel productie-dus geld kost. ]
hoe ga je de afname pieken in de stroom opvangen, nu zorg de tuinbouw met de WKK 's voor die incidentele vraag.
ik denk dat het wijs is om eerst te gaan berekenen wat er mogelijk is, voordat je beloftes gaat doen.

Reageer op dit bericht

Meer nieuws