Blog: Brede Welvaart?

Blog: Brede Welvaart?

Een weblog van Jolanda Heistek. Zij is programmamanager bij Greenport West-Holland. Jolanda schrijft deze weblog exclusief voor Goedemorgen.

Steeds vaker lees ik stellingen als 'Ons land staat voor de uitdaging om een hogere brede welvaart te bereiken'. Zo schrijft het Planbureau voor de Leefomgeving: 'Brede welvaart gaat in essentie over het welzijn van mensen. Omdat het leven van mensen zich in belangrijke mate op regionaal niveau afspeelt, zijn de omstandigheden binnen de regio van grote invloed op hun welzijn'.

De SER hamert al jaren op het belang van brede welvaart, met als toelichting: 'Welvaart gaat niet alleen over geld. Het gaat ook over sociale samenhang en een gezonde leefomgeving'. En onlangs ondertekende ik het Manifest Vestigingsklimaat van VNO-NCW West. Daarin staat: 'een brede welvaart vraagt om een goed regionaal vestigingsklimaat'.

Integraal kijken
Wat brede welvaart is? Er zijn verschillende definities. Samengevat komen die neer op 'people, profit, planet'. Brede welvaart betekent dat welvaart méér is dan alleen een financieel-economisch perspectief; het gaat ook om sociaal-maatschappelijke en ecologische zaken. Een toename van inkomen betekent niet automatisch dat iedereen ook beter af is en gezonder wordt, en ook niet dat de kwaliteit van de leefomgeving verbetert. Integendeel zelfs: economische groei kan negatieve effecten hebben als die groei niet in balans is met de sociale en ecologische aspecten.

Groei van de brede welvaart betekent dus dat positieve effecten op de ene dimensie geen negatieve effecten hebben op een andere dimensie, waar dan ook ter wereld. Brede welvaart verplicht ons dus om over grenzen heen te kijken en zo integraal mogelijk te denken en samen te werken.

Dat sluit naadloos aan op hoe we werken binnen Greenport West-Holland. We kijken niet alleen naar 'ons eigen', maar ook naar de stad, de wereld en de toekomst. We kiezen voor duurzame ontwikkeling: economisch, sociaal en ecologisch. En dat sluit aan bij de Sustainable Development Goals, de wereldwijde opgaven waar we allemaal voor staan.

Brede welvaart meten?
Meten is weten. Maar hoe meet je brede welvaart? Het CBS heeft daarvoor de Monitor Brede Welvaart, maar deze is gebaseerd op het bruto binnenlands product (bbp). De Brede Welvaartsindicator (van onder meer UU en Rabobank) gaat een stap verder. Deze indicator kijkt ook naar veiligheid, milieu, gezondheid, subjectief welzijn, balans tussen werk en privé, wonen, onderwijs, materiële welvaart, maatschappelijke betrokkenheid, sociale relaties en banen.

Hoe we dat vertalen in de Greenport West-Holland? Dat doen we op veel manieren, zoals energietransitie, water, Human Capital, innovatie, circulaire metropool en 'Gezondheid en Geluk'. We zetten onder andere in op de beste beroepsbevolking, een goed woon-, werk- en leefklimaat, kennis en innovatie van wereldklasse, steengoede duurzame bereikbaarheid in de regio, naar Europa en met de wereld. Dat kunnen inwoners en ondernemers niet alleen; daarvoor hebben we intensieve samenwerking met lokale, regionale en nationale overheid nodig. Met een gezamenlijk stabiel beleid. Want brede welvaart doe je samen.

Bron: Jolanda Heistek

Deel artikelPaprika Horti Newsradio
Luister mee!

Paprika Horti Newsradio

24/7 nieuws en informatie

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws
Ontvang Goedemorgen!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws

Tuinbouwnieuws, ondernemen, markt en techniek

Werken bij Holland Hortimedia?
Solliciteer!

Werken bij
Holland Hortimedia?

Contentmanager m/v – Salesmanager m/v

Vandaag op Tuinbouwmarktplaats...

Luister terug! Belangrijke tuinbouw podcasts!