Subsidie voor gebruik van LED in glastuinbouw

08-05-2020    10:53   |    Kas als Energiebron

LED-belichting wordt opgenomen in de bestaande Energie-efficiëntie Glastuinbouw (EG-regeling). Dat heeft minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat bekendgemaakt in een brief aan de Tweede Kamer. Met deze regeling kan de SONT-belichting worden vervangen door full spectrum LED-belichting met een equivalente lichtopbrengst.

De regeling, die nu is opengesteld tot en met 30 juni, maakt deel uit van een groot aantal maatregelen om de CO2-uitstoot terug te dringen. Dit is het gevolg van het Urgenda zaak waardoor de overheid er niet langer onderuit komt om in 2020 25% minder CO2 uit te stoten ten opzichte van 1990.

Impact corona groot
Het kabinet realiseert zich dat de impact van de coronacrisis voor deze sector groot is, maar wil de sector toch deze subsidiemogelijkheid bieden. De komende maanden worden de details van de regeling verder uitgewerkt door het ministerie van LNV, mede in overleg met Glastuinbouw Nederland. Er wordt gestreefd naar een tweede openstelling van de EG regeling in het najaar, waarin deze uitbreiding waarschijnlijk wordt opgenomen.

Klik hier voor de huidige EG-regeling op de website van RVO

Klik hier voor de brief van de minister aan de Tweede kamer


Wilt u meer weten over het efficiënt inzetten van groeilicht?

Vul het onderstaande formulier in en wij sturen u direct het kennisdocument toe. Daarnaast ontvangt u eenmaal per drieweken een kennisartikel over groeilicht.

Meer artikelen