Op zoek naar compact te telen lichtspectrum

25-10-2021    10:47   |    Wageningen U&R Business Unit Glastuinbouw

ACTUEEL HORTI THEMA - Bij de teelt van pot- en perkplanten streeft men naar een compact en weerbaar gewas. Door de groeiende weerstand tegen het gebruik van chemische groeiremmers is men op zoek naar alternatieve niet-chemische methoden om compact te telen. Onderzoek laat zien dat bepaalde lichtkleuren een gunstig effect kunnen hebben op compactheid. Daarbij blijkt niet alleen de kleur(spectrum) belangrijk, maar ook het moment van de dag waarop het spectrum wordt gerealiseerd.

Voor het project 'Licht en Groei: duurzaam sturen met licht' zijn er bij Wageningen University & Research afgelopen tijd proeven gedaan. Hierbij werden perkplanten onder verschillende lichtspectra geteeld van kieming tot bloei. Het doel was een spectrum te vinden waarmee een compact gewas kan worden geteeld zonder gebruik te maken van chemische groeiremmers. De lichtspectra werden gerealiseerd met behulp van LED's en zijn gekozen op basis van kennis over effecten van lichtspectra op plantfysiologische processen.

Verhoogd blauw licht
Uit de resultaten van de eerste proef blijkt dat telen onder een spectrum waarin het aandeel blauw licht verhoogd is van 5% naar 35%, leidt tot de meest compacte plantvorm. Met een tweede proef, die vorige maand is afgerond, is vervolgens gekeken wanneer het toepassen van dit spectrum met verhoogd blauw licht het meest effectief is: tijdens de eerste of de laatste uren van de dag? Op dit moment wordt de data die is verzameld tijdens deze proef geanalyseerd om tot het antwoord op deze vraag te komen en zo tot een dynamisch spectrum wat gebruikt kan worden voor het telen van compacte planten.

Het project Licht en Groei: duurzaam sturen met licht wordt gefinancierd door de bedrijven van de Club van 100 van de Business Unit Glastuinbouw van Wageningen University & Research en vanuit het programma Kas als Energiebron, het innovatie- en actieprogramma van Glastuinbouw Nederland en het ministerie van LNV.​


Wilt u meer weten over het efficiënt inzetten van groeilicht?

Vul het onderstaande formulier in en wij sturen u direct het kennisdocument toe. Daarnaast ontvangt u eenmaal per drieweken een kennisartikel over groeilicht.

Meer artikelen