Onderzoek naar voorbroei lelie onder LED-belichting

18-07-2020    11:00   |    Kas als Energiebron

In het najaar van 2019 is het onderzoek ‘Leliebroei op weg naar fossielvrij’ van start gegaan. Doelstelling is een energiezuinigere en beter planbare lelieteelt, als opstap richting een fossielvrije toekomst. Dit gebeurt door de teelt op te splitsen in een voorbroeifase onder LED-belichting en een afbroeifase in de kas.

Twee leliesoorten worden gedurende vijf teeltronden onder verschillende belichtingsstrategieën voorgebroeid in de klimaatcellen van Plant Lighting. Na ongeveer drie weken gaan de Lelies met ongeveer 40 cm lengte naar een kas bij Delphy Improvement Center voor verdere afbroei. Daar zijn bij de start van de voorbroei ook controleplanten neergezet.

Daglengte en lichtspectrum
Uit eerder onderzoek van Plant Lighting bleek dat het totale gewicht van een lelie gedurende de eerste weken in de kas niet toeneemt, maar juist afneemt. Het bolgewicht neemt rap af, maar de scheut weegt nog niet veel. Daarna begint de plant wel snel in gewicht toe te nemen. Hieruit volgde de gedachte dat lelie die eerste weken waarschijnlijk met een beperkte hoeveelheid licht toe kan. Dit maakt een voorbroei in meerdere lagen mogelijk interessant. De beperkte teeltoppervlakte voor deze fase zorgt direct voor een besparing op warmte.
Verder hoeft er naar verwachting in deze fase nog niet veel te worden belicht. De belichting voldoet voor de warmtevraag en vochtafvoer is in de eerste teeltfase door de kleine bladoppervlakte nog maar heel beperkt. Echter, van bepaalde leliesoorten (onder andere Oriëntals) is bekend dat de bloeisnelheid reageert op daglengte en lichtspectrum. Ook effecten van lichtspectrum en lichtintensiteit op lengte en lichtonderschepping zijn belangrijk. Daarom is plantfysiologisch onderzoek belangrijk voor de bepaling van de belichtingsstrategie tijdens de voorbroei. Dit geldt ook voor telers die met LED willen belichten in de kas.

Lees hier verder


Wilt u meer weten over het efficiënt inzetten van groeilicht?

Vul het onderstaande formulier in en wij sturen u direct het kennisdocument toe. Daarnaast ontvangt u eenmaal per drieweken een kennisartikel over groeilicht.

Meer artikelen

Hortilux breidt team uit

Vanaf vandaag wordt het salesteam van Hortilux uitgebreid met twee nieuwe accountmanagers: Mitchel Visser gaat...