LED populairder in glastuinbouw

18-07-2019    09:26   |    Goedemorgen

Bijna een derde van de Nederlandse glastuinders maakt gebruik van groeilicht. Daarnaast staan glastuinders open om te investeren in ledverlichting.

Deze resultaten blijken uit de GlastuinbouwScanner van AgriDirect. Dit is de jaarlijkse telefonische inventarisatie onder Nederlandse glastuinbouwbedrijven. In totaal zijn ca. 2900 glastuinders benaderd met vragen over onder andere bedrijfsactiviteiten, toekomst- en investeringsplannen op hun bedrijf.

Groeilicht – verschillen per teelt
In totaal maakt bijna een derde van de glastuinders gebruik van groeilicht in kassen. Potplantentelers maken met 39,8% het meest gebruik van groeilicht, gevolgd door snijbloementelers met 36,5%. Bij glasgroentetelers is op 14,8% van de bedrijven groeiverlichting aanwezig.

15,5% van de glastuinders heeft interesse om te investeren in ledverlichting. 3,6% hiervan geeft aan ‘zeer geïnteresseerd’ te zijn in de aanschaf van ledverlichting in de kassen. Dit is een stijging ten opzichte van 2016. Toen gaf in totaal 13% aan (zeer) geïnteresseerd te zijn in ledverlichting.

Uit het Carbon LED onderzoek van vorig jaar bleek dat ledverlichting veel voordelen met zich mee kan brengen. In dit onderzoek wordt geconcludeerd dat als telers (in dit geval tomatentelers) slimme lichttechnieken zouden combineren met rassen die onder ledlicht goed presteren, zouden ze tot 25% meer opbrengst kunnen halen en tegelijk hun ‘CO2 voetafdruk’ met zo’n 45% kunnen verlagen. 


Wilt u meer weten over het efficiënt inzetten van groeilicht?

Vul het onderstaande formulier in en wij sturen u direct het kennisdocument toe. Daarnaast ontvangt u eenmaal per drieweken een kennisartikel over groeilicht.

Meer artikelen