Symposium groene gewasbescherming

03-10-2013    10:33

Het Kenniscentrum Plantenstoffen organiseert op woensdag 30 oktober een symposium met de titel ‘De tuinbouw als leverancier van groene gewasbeschermingsmiddelen’. Daarbij geven diverse partijen en specialisten hun visie op de toekomst van gewasbescherming.

"Chemische gewasbeschermingsmiddelen worden steeds minder populair. Nu de vraag naar biologische voedingsmiddelen razendsnel groeit en ook de sierteelt in rap tempo verduurzaamt, wordt de roep om ‘groene oplossingen’ voor de hele keten dringender. De tuinbouw lijkt een leerzame proeftuin voor natuurlijke gewasbeschermingsmiddelen, zo blijkt uit studies die aantonen dat in tuinbouwgewassen van nature plantenstoffen zitten met een natuurlijke pesticidewerking", aldus het Kenniscentrum Plantenstoffen.

Business model
Om nauwkeuriger te verkennen welke mogelijkheden de tuinbouwsector biedt en welke kansen er zijn om de ontwikkeling van concrete, nieuwe  groene gewasbeschermingsmiddelen in een stroomversnelling te brengen, organiseert de organisatie een ketenbreed symposium ‘De tuinbouw als leverancier van groene gewasbeschermingsmiddelen’. Kennisinstellingen, de tuinbouw zelf (LTO Glaskracht), de gewasbeschermingsmiddelenindustrie en het CTGB leveren een evenwichtig pakket aan sprekers die hun visie geven op de meest prangende vragen, zoals: Is ‘de plant als producent van groene gewasbeschermingsmiddelen’ voor de toekomst een rendabel business model voor de Nederlandse tuinbouw?; Zijn alleen de reststromen van planten te benutten of kunnen we ook gericht planten telen voor de productie van plantenstoffen met pesticidewerking?; Sluit de productie van deze botanische extracten aan op de vraag vanuit de tuinbouw en de gewasbeschermingsmiddelenindustrie?: En hoe zit het met de wet- en regelgeving op dit terrein?

Het Kenniscentrum Plantenstoffen nodigt alle belangstellenden van harte uit om het  symposium bij te wonen en mee te praten over de ontwikkeling van groene gewasbeschermingsmiddelen in de keten. Belangstellenden kunnen een e-mail sturen naar miranda.de.regt@spam-protectplantenstoffen.nl met daarin bedrijfsgegevens, naam en functie. De kosten voor deelname bedragen 25 euro excl. btw. Het congres vindt plaats op woensdag 30 oktober in De Westlandse Druif, Vlotlaan 535 in Monster.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws