Meer inhoudsstof door sla geteeld op water (1)

12-01-2018    09:18   |    Goedemorgen

Het blijkt mogelijk te zijn sla te verrijken met een aantal voor de mens essentiële mineralen door de sla op water te telen. Dat is gebleken tijdens onderzoek bij Proeftuin Zwaagdijk. Na toevoeging van een aantal geselecteerde producten aan het voedingswater bleek dat in de sla op water meer seleen en chroom werd gevonden.

Volgens Proeftuin Zwaagdijk biedt de teelt op water veel mogelijkheden om de groei en ontwikkeling van planten te sturen bijvoorbeeld door de bemesting en de temperatuur van de voedingsoplossing. Zo kan mogelijk ook een positieve invloed worden uitgeoefend op de concentraties waardevolle inhoudsstoffen in sla. Hierdoor zou het product een meerwaarde krijgen in vergelijking met in de grond geteelde sla.

Concentratie inhoudsstoffen in product gedaald
Bij inhoudsstoffen kan worden gedacht aan mineralen, vitamines, antioxidanten en smaakstoffen. In de afgelopen tientallen jaren zijn de concentraties van voor de consument waardevolle inhoudsstoffen in groenten en fruit sterk gedaald. Dit is een onwenselijke ontwikkeling omdat dit betekent dat de consument óf te weinig inneemt óf meer moet eten om voldoende essentiële voedingsstoffen binnen te krijgen wat vervolgens kan leiden tot overgewicht.

In een eerste proef heeft Proeftuin Zwaagdijk onderzoek gedaan naar een aantal voor de mens essentiële mineralen, namelijk seleen en chroom. Deze mineralen maken geen onderdeel uit van de bemesting van planten omdat ze niet essentieel zijn voor de groei en ontwikkeling van planten. Mogelijk kunnen ze echter wel worden opgenomen door planten bestemd voor de consumptie en daarmee een waardevolle bijdrage leveren aan de voeding van mensen.

Het werkt
In de proef zijn een aantal geselecteerde producten toegevoegd aan het voedingswater en aan de grond van één van de grondreferenties (teelt op zandgrond in potten). Een tweede grondreferentie (teelt op kleigrond in potten) maakte ook onderdeel uit van de proef maar aan dit medium zijn de producten niet toegevoegd. In deze proef werd alleen een aantoonbare concentratie seleen gevonden in het object waarbij op water werd geteeld waaraan de producten waren toegevoegd. Het toevoegen van de producten aan water leidde er ook toe dat in tegenstelling tot de referentie water, de referentie zand en de met de producten verrijkte zandgrond wel een aantoonbare concentratie chroom kon worden gemeten.

Foto: Archieffoto sla op water


Reacties (2)

Alberto de la Barca Hndez. 2 weeks ago

Wy telen al 30 jaar chrysanten op dezelfde grond en bemesten haast uitsluitend met compost om zodoende het bodemleven op peil te houden. Met de water gift gaat er zoveel mogenlyk natuurlyke mest mee(compost thee) en soms een beetje seleen en borax.Een deel van de te telen grond komt altyd een jaar" braak" te liggen, maar wel met een groenbemester.Tot nog toe ligt het gewicht van de takken nog altyd dik boven de 100 gram.

Theo Roelofs 1 week ago

Dat is interessant. Telen jullie jaarrond? Onder glas? In welke land? Wat voor grondsoort? Welke soorten?

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Toetsverplichting Xylella

Voor EU intern verkeer geldt per 1 maart 2018 een toetsverplichting op Xylella fastidiosa voor de gewassen Coffea, Lavandula dentata, Nerium...

Kukeleku in Essen!

In Essen vindt deze week de IPM plaats. Ook Goedemorgen zal daar van de partij zijn. Weet jij daar de haan te spotten?