Deense tuinbouw weer op winst

21-03-2012    08:44

Na een serie zeer magere jaren wordt in de Deense tuinbouw weer winst gemaakt. De financiële resultaten van de Deense tuinbouwsector over 2011 waren de beste van de laatste 27 jaar. Dit wijst het op 17 maart gepubliceerde rapport van het register accountantskantoor PK Revision uit Odense (DK) uit. Deze organisatie analyseerde sinds 1984 elk jaar de jaarverslagen van een groot deel van de Deense kwekerijen. Het gemiddelde resultaat over 2011 was ook beter dan ooit tevoren.

 

De kwekerijen hadden een gemiddelde winst van 606.000 Deense Kronen (€ 74.740) na aftrek van het eigenaarssalaris van 310.000 DKR. In 2010 was het gemiddeld netto resultaat slechts 38.000 kronen. Van alle kwekerijen uit het onderzoek maakte 67% winst en de beste kwekerijen hadden zelfs een hoger winstpercentage. De potplant kwekerijen, verreweg de grootste groep van de Deense tuinbouwsector, laten een gemiddelde winstgroei zien van 322.000 tot 585.000 DKR. De resultaten in de twee voorgaande twee jaar waren bijvoorbeeld  om en nabij nul en in 2008 maakte slechts 45% van de kwekerijen winst.

 

Samenwerking nodig tussen politiek en sector                                                                                          

Dansk Gartneri, de brancheorganisatie van de Deense tuinbouw is erg blij met de resultaten over 2011, na jaren met teleurstellende cijfers. Sinds 2000 is het Deense aandeel in de wereldmarkt voor tuinbouwproducten terug gelopen van 8,5 naar 4,7 procent. In deze periode groeide het aandeel van de Nederlandse kwekers, de grootste concurrenten, van 47 naar 49,2 procent. “Het is jammer dat ons land het niet voor elkaar krijgt om een alliantie aan te gaan tussen de branche en het politieke systeem, om op die manier zo goed mogelijke voorwaarden te scheppen voor groei in de tuinbouwsector. En nu heeft de de Deense overheid ook nog het voornemen om de NOx belasting te vervijfvoudigen”, zegt Flemming  Nør Pedersen, hoofd van het secretariaat van Dansk Gartneri.

 

Kristian Madsen, voorzitter van Dansk Gartneri zegt dat reductie van de hoge arbeidskosten prioriteit zou moeten hebben bij de kwekerijen. "Om onze goede  positie op de wereldmarkt terug te winnen zullen we zelf sterker moeten worden, ondanks het feit dat we te maken hebben met strengere  randvoorwaarden dan die in de landen van onze concurrenten gelden. De productie output per medewerker zal omhoog moeten met 25-50%. Dit is een uitdaging, maar zeker geen onmogelijke”, aldus Kristian Madsen. 

 

Meer efficient                                                                                                                                                                      

Palle Knudsen, CEO van registeraccountants kantoor PK Revision zegt dat naar zijn mening de Deense kwekers er in geslaagd zijn de productuctie in hun kassen te maximaliseren en kans hebben gezien om veel van hun producten al vooraf te verkopen aan de grote retail ketens. Dat betekent dat de productie efficiënter kon worden aangestuurd en daardoor verspilling kon worden voorkomen. De totale kosten konden worden gereduceerd, hoewel de lonen sterk zijn gestegen, van 170 tot 177 DKR (€ 21,83) per uur, het aantal uren dat echter in de kassen werd besteed is nu met 3,5 procent gedaald. Andere redenen voor het goede resultaat waren de 3 procent hogere prijs die kon worden gerealiseerd en ook een lager energieverbruik. Een minder plezierige reden is dat de afschrijvingen aanzienlijk lager waren doordat er sprake is van minder innovatie activiteiten. Dit werd veroorzaakt door de grote voorzichtigheid van de banken bij het verstrekken van leningen. De voordelen van de schaalvergroting is een belangrijke reden voor de toegenomen winst bij de grote bedrijven.

 

Schaalvergroting                                                                                                                                                     

Een overzicht van de resultaten van de sector laat zien dat de grote bedrijven het beste overleven. Jaarlijks beëindigt 5 procent van de bedrijven in de sector hun activiteiten vanwege gebrek aan opvolging, faillissement of door overname door een van de grote bedrijven. In 2011 werden acht kwekrijen overgenomen. Een daarvan door een kweker die voor zichzelf wilde beginnen, de andere door grote bedrijven die hun productiecapaciteit wilden uitbreiden.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws